فولاد مبارکه به عنوان شرکت های گروه فولاد هرمزگان نزدیک می شود

وی با بیان اینکه شرکت های زیر مجموعه از نیروهای جوان و خلاق استفاده می کنند گفت: موفقیت و دستیابی به اهداف تحت الشعاع توانمندسازی نیروی انسانی قرار دارد.

معروفی تاکید کرد: همه شرکت های فولاد هرمزگان باید به ارزش آفرینی توجه کنند و از ابتکارات و نوآوری ها حمایت کنند.

فولاد هرمزگان

مدیرعامل فولاد هرمزگان با تاکید بر هم افزایی بین شرکت های این شرکت گفت: رویکردهای گروه فولاد مبارکه با تخصص مستمر و مدون در حوزه های مختلف شناسایی شده و این رویکردها باید در تمامی شرکت های فولاد هرمزگان اعمال شود.

معروف خانی با اشاره به رویکرد توسعه کمی و کیفی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه، گفت: این رویکرد اگر خدا بخواهد آینده روشنی را برای فولاد هرمزگان به عنوان دومین شرکت بزرگ و استراتژیک فولاد مبارکه رقم خواهد زد. گروه.”

  رشد اقتصادی شش ماهه ایران 4.1 درصد اعلام شد

دیدگاهتان را بنویسید