فوتبال ایران بی شرم است!مظلومی: انتقال نقل و انتقالات فوتبال ایران بی شرمانه است. 2 سطح فوتبال ما به اندازه پول خرج شده نیست. بازیکنی با قیمت زیر یک میلیارد 10 تا 15 میلیارد می خواهد

  تقویت روحیه جهادی و ارتقای معیشت کارکنان و بازنشستگان در رأس برنامه های شرکت مس است.

دیدگاهتان را بنویسید