فقط مردم تحریم ها را پرداخت کردند

سعید روستایی که برای نمایش «برادران لیلا» در جشنواره مونیخ حضور داشت، درباره تحریم ها و تاثیر آن بر زندگی مردم گفت:

«بیشتر فیلم من درباره تحریم است. اما می توان سریالی درباره تحریم ها و اتفاقات ایران ساخت. چرا که غرب با حکومت ایران مشکل داشت اما تاوان آن را فقط مردم پرداخت کردند. یعنی تورم روزانه، هفته به هفته و ماهانه فشار زیادی به مردم وارد می کرد و محدود به مسائل اقتصادی نبود و وابسته به دارو بود. من خودم تا سی چهل بار حاضر بودم برای خانواده ام هزینه داروها را بدهم اما دارویی نبود. هیچ کشوری نمی خواست به ما دارو بدهد. من سی یا چهل برابر برای خانواده ام پول می دادم، بنابراین به سختی می توانستم درمان پیدا کنم. «این یک تراژدی است که اتفاق افتاده و ادامه دارد.

  چاقو چاقو زدن زن ایلامی توسط شوهر و پلیس قاتلش به صحنه جنایت آمد

دیدگاهتان را بنویسید