فعالیت های هسته ای بیگانگان در ماه!

کشف عناصر اورانیوم-236 و نپتونیوم-237 در ماه تصادفی نیست، زیرا تاکنون این عناصر در طبیعت یافت نشده اند.

گروهی بر این باورند که فعالیت های هسته ای ممکن است توسط بیگانگان در ماه انجام شده باشد.

  نفت مسجد سلیمان به ما کمک می کند تا به هدفمان برسیم

دیدگاهتان را بنویسید