فریب دختری توسط خواننده معروف/ از او شکایت شد

این پرونده سال گذشته تشکیل و به دادگاه کیفری یک ارسال شد. دختر جوان به پلیس گفت که مورد حمله یکی از خوانندگان مطرح کشور قرار گرفته است.

دختر به پلیس گفت: این خواننده مرا به خانه دعوت کرد. نمی دانستم می خواهد چه کار کند. او مرا اذیت می کرد. سپس به من خیانت کرد و گفت که از من خوشم می آید و می خواهد با من ازدواج کند و من را به شهرت برساند اما بعد از مدتی گفت که به دلیل مشکل خانوادگی مشکل روحی دارم و مدتی نمی خواهد مرا ببیند.

دختر گفت: حرف های این خواننده را باور کردم و تصمیم گرفتم او را برای مدتی تنها بگذارم. اما بعد متوجه شدم که او با دیگری رابطه دارد و مرا اذیت می کند. کلی براش خریدم.

مدام کادو می خریدم و کارش را انجام می دادم. او با دروغ هایش سرنوشت مرا سیاه کرد و من شکایت می کنم.

با توجه به اینکه دختر جوان به تجاوز جنسی متهم شده بود، پرونده به دادگاه کیفری یک تهران ارسال و خواننده مشهور به دادگاه احضار شد.

وی گفت: من اتهام ضرب و جرح را قبول ندارم. این دختر دروغ می گوید او می خواهد از من سوء استفاده کند و این کار را برای گرفتن انتقام انجام می دهد. این دختر آدرس من را پیدا کرده بود و مدام برایم گل و پیام های عاشقانه می فرستاد.

چند بار به او گفتم که ازدواج نمی کنم و نباید به من تکیه کند، اما توجهی نکرد. تا اینکه یک روز احضاریه برای محاکمه دریافت کردم، اما واقعیت این است که من کاری نکردم و پیام هایی که بین ما رد و بدل شد نیز بی گناهی من را تایید می کند.

  وضعیت مبهم ابراهیمی در پرسپولیس

پس از شنیدن این اظهارات، قضات دستور تحقیقات بیشتر را دادند. بررسی تلفن همراه این دو مرد نشان داد که آنها رابطه عاطفی داشتند اما خشونت آمیز نبود. پزشکی قانونی نیز تایید کرد که این دختر مورد حمله قرار نگرفته است.

زمانی که دختر جوان مجددا در مورد ادعای خود مورد بازجویی قرار گرفت، گفت: این خواننده به من ضربه روحی داد. به دروغ به من قول ازدواج داده و من شکایت دارم.

در نهایت با توجه به اینکه موضوع تجاوز جنسی به این دختر از سوی دادگاه رد شد، پرونده برای رسیدگی به رابطه غیرقانونی این خواننده و دختر جوان به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

دیدگاهتان را بنویسید