عید 1401 را با این روش محاسبه کنید/ چگونه حداقل دستمزد کارگران برای 1402 تعیین می شود؟

به گزارش مستقل آنلاین؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده نیز گفت: جلسات دستمزد در شورای عالی کار هنوز تشکیل نشده است.

کارگر آنلاین نوشت: آیت اسدی درباره جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: هنوز جلسه ای درباره دستمزد در شورای عالی کار تشکیل نشده است.

در مورد اینکه آیا خیلی دیر شده است؟ وی گفت: زمان از بین رفته است زیرا وزارت کار برای چندین ماه بدون وزیر و با یک رهبر در حال کار است. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید ماه گذشته برگزار شد و جلسه دوم سه شنبه این هفته برگزار می شود. بحث دستمزد کارگران هنوز به طور جدی در شورای عالی کار مطرح نشده است، کارگروه تخصصی دستمزد کارگری قرار است کار خود را آغاز کند و قرار است وزیر جدید مسائل معیشتی و حداقل حقوق و دستمزد کارگران را با جدیت پیگیری کند. با همکاری شرکای اجتماعی رقمی را تصویب کرد که به کنترل تورم کمک می کند و معیشت کارگران را تامین می کند و به نفع کارفرما است.

به گفته اسدی، شورای عالی کار 10 نفر است که از این تعداد 3 نفر نماینده کارگران، 3 نفر نماینده کارفرمایان و 4 نفر نماینده دولت هستند که شامل وزیر کار به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر می شود. صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد سازی ایران. که عضو شورای عالی کار هستند.

این عضو شورای عالی کار مهمترین مشکلات کارگران در سال جاری را بیان کرد: با توجه به حذف ارز ترجیحی در سال جاری، قرار نبود قیمت کالاها افزایش یابد و مجلس مصوبه ای را تصویب کرد که قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد. کالاها از شهریور ماه سال گذشته به پایه بازمی‌گردند اما این اتفاق نیفتاد و قیمت‌ها بالا رفت و به قدرت خرید و معیشت کارگران فشار وارد شد، بنابراین باید برای بهبود معیشت کارگران کاری انجام دهیم. کارگران و تولید و کارگران و کارفرما آسیب نمی رسانند.

  رابطه حبس نفس با ریه های سالم و راه های افزایش حجم ریه

روش محاسبه عیدی

یکی از اعضای شورای عالی کار گفت: مرخصی کارگران طبق قانون دو برابر حقوق پایه است مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل دستمزد بیشتر نشود. حقوق کارگران در سال جاری

وی افزود: با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران در سال جاری که بر اساس مصوبه شورای عالی کار تعیین شده است، امسال 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان است، بنابراین اگر کارگر امسال 12 ماه در کارگاهی کار کرده باشد. حداقل مرخصی وی بر اساس محاسبه قانون 8 میلیون و 359 هزار و 500 تومان و حداکثر مرخصی کارگران 12 میلیون و 539 هزار و 250 تومان معادل سه برابر حداقل دستمزد می باشد.

عضو شورای عالی کار این نکته را نیز یادآور شد: دستمزد مرخصی کارگران متناسب با زمان کار در سال جاری است، به عنوان مثال اگر کارگر چهار ماه کار کرده باشد، به نسبت زمان کار، یک سال مرخصی دریافت می کند. در روز چهاردهم یا اگر کارگر هفت ماه کار کرده باشد به نسبت هفت به دوازدهم بایرام می گیرد و برای کارگرانی که یک سال تمام نزد کارفرمای خود کار کرده اند بایرام کامل تعلق می گیرد.

Essadi همچنین در مورد زمان پرداخت عید به کارگران گفت: این بار به وضعیت شرکت و نقدینگی کارفرما بستگی دارد. برخی از شرکت ها به دلیل مشکلات کارگران، 6 ماه یکبار عیدی را به همین نسبت، برخی در ماه های پایانی سال و برخی نیز به دلیل شرایط اقتصادی کارگران زودتر عیدی می دهند.

در حال حاضر حدود 14.9 میلیون کارگر بیمه شده پایه در کشور داریم که اکثر آنها در سطح حداقل دستمزد هستند و میانگین خانوار کارگری طبق گزارش مرکز آمار 3.9 نفر است و وظیفه مهم شورای عالی کار تعیین تکلیف است. حداقل دستمزد که می تواند معیشت کارگران را تضمین کند و به شرکتهای اقتصادی فشار نیاورد.

  خبر شگفت انگیز از برجام!

دیدگاهتان را بنویسید