عاملان فیلم جنجالی پیاده روی چمران دستگیر شدند

انتشار ویدئویی در فضای مجازی مبنی بر تجمع چند جوان و نوجوان شیرازی که میانگین سنی آنها 15 یا 16 سال است بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته است.

این ویدئو به دلیل ماهیت خاص خود در سطح وسیعی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شد و با توجه به سن کم حاضران در تجمع، نوع پوشش مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت و با واکنش استانی نیز مواجه شد. مقامات

فرماندار شیراز درباره این تجمع به فارس گفت: تاکنون تعدادی از این ماموران دستگیر و با دستور قضایی تحویل مرجع انتظامی شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. اقدام کرده است.

  قرار نبود پرسپولیس و استقلال از آسیا حذف شوند

دیدگاهتان را بنویسید