طرح منع آمد و شد پوچ است. ایران زندان نیست!

روح اله حضرت پور، نماینده ارومیه در مجلس در توئیتی نوشت: طرح «تحریم دانش آموزان متخلف» مضحک است. ایران زندان نیست. من با آن موافق نیستم.

یک توییت

  آیا می دانستید لیمو 13 بیماری را درمان می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید