صف تشکیل در ایران به نفت رسید!

%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7 خبر ناگهانی

وقتی روغن های ایران به کشورهای همسایه قاچاق می شود اما مردم کشور برای خرید آن صف می کشند!
  لحظه ای از صحن مجلس/ نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس برای بانک ها

دیدگاهتان را بنویسید