صحبت های بهاره رهنما پس از جدایی از همسر دومش

%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7 خبر ناگهانی

پدر و مادرم با ازدواج دوم من مخالفت کردند. طلاق یک شکست نیست، یک تغییر است…!
  خبر خوب این است که به زودی در رسانه ها منتشر خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید