صالح آبادی: وضعیت بازار ارز در سال آینده بهتر از این خواهد بود

636218104197017561 خبر ناگهانی
وی گفت: با وجود تداوم تحریم ها، وضعیت رشد اقتصادی، تورم و بازار ارز در سال آینده بهتر از این خواهد بود.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید