شما باید به افرادی که کار اشتباهی انجام نداده اند بگویید که حرف نزنندما بعضی ها را تماشا می کنیم، اصلاً چه چیزی را تماشا می کنیم؟ هیچ کاری نکرد. اما او مدیون همه است. هرکی دیکته نوشته ممکنه یه اشتباهی نوشته باشه گلایه کرده آقا چرا اشتباه میکنی خب تو هیچ غلطی نکردی و زندگیتو خراب کردی! حداقل حق ندارید به نام انقلاب صحبت کنید.

  با آمدن رئیس صنعت خودرو از بحران جدی خارج شد!

دیدگاهتان را بنویسید