سیلی به چهره استاندار انقلابی!

ملت به استاندار حکومت انقلابی سیلی می زند! در مراسم تودیع و معارفه استانداران سابق و جدید آذربایجان شرقی ، در حالی که استاندار جدید در حال صحبت بود ، مردی با توجه به سن و سال خود به استاندار سیلی زد. سرانجام فرماندار مهاجم را بخشید

  سخنان دانش آموز و ذهنیت او نسبت به زنی که فقط حول هوس می چرخد!

دیدگاهتان را بنویسید