سوریه از روسیه حمایت می کند

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82 خبر ناگهانی

مراسم حمایت از روسیه در دانشگاه دمشق برگزار شد.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید