سود سهام 2.5 برابر است!

به گزارش مستقل آنلاین؛ سود سهام عدالت در سال جاری 2.5 برابر خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سود مردم از مالکیت سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی امسال ۲.۵ برابر می شود.

در حال حاضر سود شرکت های غیر بورسی درگیر فرآیند افزایش سرمایه است که 4.5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در سال جاری سود سهام شرکت های بورسی با افزایش چشمگیری از 29 هزار میلیارد تومان به حدود 67 هزار میلیارد تومان رسید که اگر سود شرکت های غیر بورسی را هم اضافه کنیم به حدود 70 هزار میلیارد تومان می رسد.

  امواج صوتی از رشد استخوان حمایت می کنند

دیدگاهتان را بنویسید