سهمیه بنزین افراد بدون خودرو کجا واریز می شود؟طرح ملی بازتوزیع یارانه بنزین چند روزی است که به صورت آزمایشی در جزیره کیش اجرا می شود و گام بعدی اجرای آن در جزیره کشم خواهد بود. در این راستا سهمیه بنزین به جای خودرو به ازای هر نفر 15 تا 20 لیتر است و افراد فاقد خودرو نیز می توانند این سهمیه را روی کارت بانکی مشاهده کرده و در سامانه بنزین من بفروشند.

  حمله هواداران پرسپولیس به گل محمدی

دیدگاهتان را بنویسید