سلفی در میانه عملیات نجات!

%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C خبر ناگهانی

ساختمان در آتش است، آتش نشانان در حال نجات این خانم هستند، او هم سلفی می گیرد

  او جان مسافران مترو تهران را از تصادف هولناک نجات داد

دیدگاهتان را بنویسید