سلب آزادی و اعدام؛ سرنوشت تلخ اکثر کودکان خیابانی

دکتر مجید ابهری در گفت و گو با خبر فوری درباره زندگی کودکان کار به ویژه کودکان کار کوچه و خیابان گفت: برخی از این افراد با روحیه آسیب دیده وارد جامعه می شوند و به همه همسالان خود و دیگران حسادت می کنند. آنها نگرش انتقام جویانه و انتقام جویانه نسبت به افراد دیگر دارند و به دنبال سلب حقوق جامعه از طریق دزدی، قتل یا تجاوز هستند.

وی تاکید کرد: دولت باید به این افراد روان درمانی کند وگرنه مجرمان آزادانه در جامعه آزاد می شوند!

24 کودک کار به دلیل خشونت جنسی جان خود را از دست می دهند

ابهری نسبت به آمار وحشتناک تجاوز جنسی به کودکان هشدار داد و خاطرنشان کرد که گاهی تجاوز به قتل ختم می شود. او گفت که یک جوان 19 ساله از 24 کودک سوء استفاده جنسی کرد، سپس آنها را کشت و در نهایت اعدام شد.

وی گفت: کودکان کار که در کارگاه های غیرقانونی کار می کنند، از ترس از دست دادن شغل خود مورد آزار جنسی قرار می گیرند و به سکوت محکوم می شوند.

در هر اتاق یک نفر «عروس» می شود!

این رفتارشناس اجتماعی گفت: به هر کدام از این بچه های خیابانی در اتاق های مشترک، عروس گفته می شود که نقش زن را بازی می کند و علاوه بر آشپزی، جاروگری و کارهای خانه، سالمندان نیز با او رابطه جنسی دارند!

سرنوشت کودکان کار؛ معمولا زندان و اعدام!

ابهری معتقد است که سرنوشت کودکان کار و خیابانی معمولا به زندان و گاه اعدام ختم می شود و اگر از سوی حکومت دستگیر شوند، آینده بهتری خواهند داشت.

  اخطار بورسیه رئیسی به هندوزی تکذیب شد -

وی افزود: اگر در بین کودکان کار یا خیابان، فردی پیدا شود که از فردی مراقبت کند، قطعاً او را به خط آموزش می اندازد و یک دانش آموز یا مهارت فنی حرفه ای می تواند مسیر زندگی آنها را به کلی تغییر دهد.

کرایه نوزادان برای گدایی 30 هزار تن در روز / کودکان بیمار گران می شوند

این آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی درباره نوزادان شاغل به خبرنگار حبرفوری گفت: نوزادان یک تا سه ساله که بر سر دوراهی زنان قرار دارند. اجاره.

وی گفت: اگر این نوزادان مشکلاتی مانند نابینایی یا فلج داشته باشند، هزینه آن بیشتر است. شهریه هر نوزاد برای یک روز 30000 تن است اما اگر بیمار باشد 50000 تن از خانواده است.

بچه های خیابانی از برده بدترند

ابهری گفت: بچه های خیابان از برده بدترند. بچه های خیابان دنبال غذا در سطل نیستند، آنها کارگران زباله هستند که برای مافیای زباله کار می کنند. این کودکان به دنبال شیشه، پلاستیک و قلع هستند.

او می گوید: «کودکان خیابانی 8 تا 10 نفره اتاق های کوچک اجاره می کنند و بیش از یک کارمند درآمد دارند. آنها یک ابزار تجاری هستند و تمام درآمد آنها از سرفصل ها / اخبار فوری گرفته می شود

دیدگاهتان را بنویسید