سروش در سپاهان می ماند؟

سروش رفیعی در ابتدای کارش با سپاهان که با شیوع ویروس تاج و سپس بحران این تیم و استعفای امیرگله نوح همراه بود، نتوانست بهتر از مقام پنجمی دست یابد، اما فصل گذشته یکی بود. از بهترین بازیکنان سپاهان در راه کسب عنوان نایب قهرمانی. او همچنین بهترین پاسور لیگ شد. اما در شرایطی که شاید خود این بازیکن منتظر جشن چهارمین قهرمانی اش در لیگ برتر بود، اتفاقی در جریان بازی های لیگ بیست و یکم افتاد که سپاهان و محرم نویدکی را پس از یک فصل خوب در لیگ بیستم و لیگ از دروازه شان جدا کرد. سابق.

سوروس رفیعی سال گذشته به صورت غیابی به مدت یک سال دیگر قراردادش را با سپاهان تمدید کرد اما هنوز تا پایان فصل گمانه زنی های زیادی درباره مقصد آینده او وجود دارد، آیا او قراردادش را تمدید می کند یا راهکارهای دیگری وجود دارد؟

  آیا ماندن در عضویت در NPT خوب است؟

دیدگاهتان را بنویسید