سرقت کتیبه سنگی تاریخی مسجد جامع بابل

سرهنگ کردان فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران با تایید خبر گم شدن این کتیبه تاریخی گفت: کتیبه تاریخی مسجد جامع بابل که ارزش تاریخی و معنوی برای میراث فرهنگی و مردم داشت. از شهرستان بابل، گم شده است.

وی افزود: بر اساس گزارش ها سرقت این کتیبه پنج روز پیش صورت گرفت و پرونده این سرقت نیز در همان روز با حضور مسئولان یگان حفاظت میراث فرهنگی تحویل مقامات قضایی شد.

قدمت این کتیبه سنگی به سال ۱۲۵۱ برمی‌گردد و در دوره محمدشاه قاجار و فضلعلی حاکم مازندران بر دروازه غربی مسجد جامع بابل نصب شده است.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید