سرقت سربازان روسی از بانک ها و مغازه های اوکراین

گفته می شود که این ویدئو مربوط به سرقت یک فروشگاه در اوکراین توسط نیروهای روسی است.

گفته می شود که نیروهای روسی در حال غارت بانک ها و مغازه ها در شهرهای اوکراین هستند و تصاویر دوربین های مداربسته نیز این موضوع را تایید می کند.

ویدئوی سرقت سربازان روسی از بانکی در خرسون نیز در فضای مجازی منتشر شد.

  سرمربی حریف با مشت به سینه ترابی زد تا عصبی شود

دیدگاهتان را بنویسید