سرعت رشد اقتصادی ایران چقدر است؟

مرکز آمار ایران اعلام کرد تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت در 9 ماهه نخست سال به 4000 میلیارد تن نفت و 4000 میلیارد تن نفت بدون نفت رسید که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 4000 بود. فولاد بدون نفت و 4000 میلیارد تن نفت بدون نفت.

رشد تولید ناخالص داخلی در این دوره به ترتیب با نفت 1/5 درصد و بدون نفت 7/3 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

بر اساس این گزارش، در 9 ماهه امسال فعالیت های گروه کشاورزی با رشد منفی 3.8 درصدی، گروه صنایع و معادن 1.5 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی 3.8 درصد) افزایش یافت. صد درصد، سایر معادن 4.2- درصد، صنعت 3.8 درصد، انرژی (3.1 درصد و ساختمان (2.8 درصد) و گروه خدمات 3.8 درصد نسبت به 9 ماهه نخست سال افزایش داشته است.

  آمار تاج در ایران 12 نفر شب گذشته جان باختند

دیدگاهتان را بنویسید