سخنان ضد و نقیض هداد عزیزی: مثل آقای کروبی رای ندهید!

%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C خبر ناگهانی

شوخی هداد عزیزی با نظرسنجی برنامه صد: نذار دو سه شب بخوابم و مثل رای آقای کروبی خوابیدی و صبح رای او رفت، آرای من را رها کن!
  برای پیشگیری از سرطان نان بخورید!

دیدگاهتان را بنویسید