ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییر نخواهد کرد

اما اسماعیلی در جمع خبرنگاران در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه طرح تغییر ساعت رسمی کشور که شورای نگهبان به آن اعتراض داشت، مجدداً بررسی و با حضور هادی طحان ابهام رفع شد. نظیف یکی از اعضای شورا اما اجرای این قانون با تاکید دولت بر نبود زیرساخت های لازم برای اجرای آن در سال جاری به اوایل سال 1402 موکول شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس ماده 82 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار تعیین ساعت کار ادارات را به دولت داده ایم. اما ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییری نمی کند و دولت باید در سال جاری زیرساخت های لازم را برای اجرای این قانون آماده کند.

نماینده گرمی در مجلس یادآور شد: در این جلسه طرح تخصیص وظایف کارشناسان بیمه کشاورزی (ترمیم شده توسط هیات امنا) مورد بررسی قرار گرفت که شورا آن را مغایر اصل 110 قانون اساسی تشخیص داد. البته اعضای کمیته بر مصوبه قبلی خود اصرار داشتند که برای تصویب یا اظهار نظر مجدد به جلسه ارسال شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: طرح بازرسی از اعضای قانون جامع خدمات ایثارگران اعاده شده توسط هیات امنا از دیگر موارد در دستور کار جلسه امروز این کمیته بود. بر تداوم وضعیت فرزندان شهدا تاکید می شود لذا با تاکید بابای کارنامی نماینده ساری به عنوان طراح آن پرسشنامه از دستور کار خارج شد./ ایرنا

  داخل ماجرای افتتاح پروژه آبرسانی غدیر؛ کوهی که موش به دنیا آورد

دیدگاهتان را بنویسید