زکانی در حال حاضر شهردار است. اگر رئیس جمهور بودید چه کار می کردید؟

نهادهای نظارتی و شورای شهر کجا هستند؟ مشارکت فعال شهرداری زاکانی در حمله با پوستر و کتیبه به سفارت انگلیس

رویداد 24 نوشت:

اگرچه نظر رسمی وزارت امور خارجه حفظ مصونیت مناصب دیپلماتیک است، اما ظاهرا نهادهایی مانند شهرداری با مدیریت علیرضا زاکانی چنین نظری را نمی پذیرند و فکر می کنند باید آن طور که صلاح می دانند عمل شود.

زاکانی در حال حاضر شهردار تهران است. سوال این است که اگر رئیس جمهور بود چه می کرد؟

  چطور یک بازیکن از 3 میلیارد شد 20 میلیارد؟

دیدگاهتان را بنویسید