زوجی که ازدواجشان منحل شد اما در هواپیما با هم ازدواج کردند!برنامه عروسی پم و جرمی سالدا در لاس وگاس با لغو پروازشان مختل شد. بعد از ساعت ها انتظار در فرودگاه بالاخره موفق شدند سوار پرواز دیگری شوند. زمانی که کاپیتان هواپیما از ماجرا مطلع شد، تصمیم گرفت به کمک خدمه پرواز و سایر مسافران به آن دو کمک کند تا مراسم عروسی خود را در ارتفاع 37000 پایی برگزار کنند. پس از برگزاری مراسمی کوتاه از تمامی مسافران این پرواز نوشیدنی رایگان پذیرایی شد.

  28 فروردین تاریخ ثبت سفارش کتابهای درسی

دیدگاهتان را بنویسید