زمان واریز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی 1402 + جزئیات و فرمول محاسبه

به گزارش مستقل آنلاین؛ هیچ منع قانونی برای پرداخت مرخصی و مستمری ماهانه به کارگران وجود ندارد. اما کارفرما باید رسید پرداخت را به امضای کارگر داشته باشد.

همانطور که از عنوان مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان موظفند عیدی و پاداش مربوط به آن سال را به کارگران زیرمجموعه پرداخت کنند.

در اجرای تنها ماده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای موضوع قانون کار مصوب 15 اسفند 1370 شورای اسلامی، ضوابط مربوط به میزان، محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالیانه کارگران به شرح زیر اعلام می گردد.

ماده 1 – کلیه کارفرمایان موظفند به هر یک از کارگران خود آخرین حقوق معادل شصت روز (دو ماه) یک سال کار را به عنوان مرخصی و پاداش پرداخت کنند.

اما گاهی دیده می شود که کارفرمایان ماهانه عیدی و صنعت می دهند. حال این سوال مطرح می شود که آیا امکان پرداخت ماهانه بایرام و مستمری کارگران وجود دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ منع قانونی برای پرداخت ماهانه عیدی و مستمری کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود حساب حقوق و برگه تسویه ماهانه است که پرداخت موارد فوق به صورت جداگانه و با امضای کارمند درج شده است.

برای صدور «حکم بازنشستگی» چه باید کرد؟

تا چند سال پیش روند درخواست مستمری و بررسی پرونده و سوابق بیمه ای متقاضیان مستمری عادی مستلزم مراجعات متعدد بیمه شده و بسیار زمان بر بود.

آیا شرایط بازنشستگی زنان تامین اجتماعی در حال تغییر است؟

بر اساس بند «۱۵» ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی «بیکاری بیمه شده به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه پرداخت وثیقه» یا سنوات پرداخت وثیقه دو ملاک واجد شرایط بودن بازنشستگی در قانون فوق الذکر است.

چنانچه مستمری استحقاقی افراد کمتر از حداقل دستمزد سال مربوطه در این بند باشد، به حداقل دستمزد افزایش می یابد.

همچنین باید گفت که شرایط بازنشستگی برای تمامی بیمه شدگان اعم از اجباری، اختیاری و خوداشتغال یکسان است. محمدحسن زاده رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی نیز در پاسخ به این سوال که آیا مستمری بیمه شدگان در رده های مختلف متفاوت است؟ او پاسخ داد که «طبقات مختلف فکر می کنند بازنشستگی آنها متفاوت است. تا زمانی که اینطور نباشد. به عنوان نانوایی، شیرینی پزی و هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی برای آقایان با 50 سال و 30 سال سابقه و برای خانم ها با 45 سال و 30 سال خدمت امکان پذیر است و این قانون برای همه است.

  خداحافظ کلان شهر بعدی!

و افزود: البته اگر کار سخت و زیان آور است باید به کمیسیون های سخت و زیان آور در ادارات کار محل تشخیص مراجعه شود. مشمول قانون سخت و نامطلوب می تواند با 20 سال سابقه خدمت مستمر یا 25 سال خدمت متناوب بدون شرط سنی بازنشسته شود.

قاعده کلی بازنشستگی این است که بیمه شده می تواند از سازمان بیمه مستمری بگیرد و کارفرما نمی تواند مستمری کارمند خود را مطالبه کند. تنها در یک مورد کارفرما می تواند مستخدم خود را ملزم به بازنشستگی کند و آن این است که سن کارگر بیمه شده حداقل پنج سال از سن قانونی بازنشستگی گذشته باشد که برای زنان 60 سال است. یعنی کارفرما می تواند از سازمان بخواهد که کارمند خود را که به 60 سال تمام رسیده است بازنشسته کند.

شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بر اساس ماده ۷۶ قانون، مشمولان این قانون در صورت داشتن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بابت سابقه و سن را خواهند داشت:

– حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر قبل از تاریخ درخواست بازنشستگی را داشته باشید.

– مرد 60 ساله و زن 55 ساله.

در زیر خلاصه ای از شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان آمده است:

شرایط و ضوابط بازنشستگی مردان

1- فرد تحت پوشش با 60 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود.

2- بیمه شده با 60 سال سن و کمتر از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه به تعداد سنوات پرداخت حق بیمه بازنشسته می شود.

  تحویل 298 میلیون دلاری در سنانه نیما

3- مشمول 60 سال و 10 سال سابقه خدمت

* اگر فردی کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند با خرید حق بیمه سابقه خود را تکمیل و با 10 روز حقوق بازنشسته شود.

4- بیمه شده با 50 سال سن و 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل بازنشسته می شود.

5- فرد تحت پوشش می تواند بدون شرط سنی با 35 سال سابقه بازنشسته شود.

* حداکثر سابقه قبولی و محاسبه در هنگام تعیین مستمری 35 سال می باشد.

شرایط و انواع بازنشستگی بانوان.

سن بازنشستگی برای زنان پنج سال کمتر از مردان است. این بدان معناست که زنان می توانند در سنین پایین تری بازنشسته شوند.

در مورد مدت زمان بازنشستگی، عموماً شرایط برای زنان و مردان یکسان است، اما در برخی موارد شرایط آسان تری برای زنان از نظر مدت خدمت در نظر گرفته می شود.

نکته سوم مربوط به وجود شرایط سنی و سابقه خدمت همزمان برای بازنشستگی بانوان است. به عبارت دیگر، جدای از سه مورد (بازنشستگی کار سخت و زیان آور، بازنشستگی جانبازان و بازنشستگی با 35 سال سابقه خدمت برای پرداخت حق بیمه)، قاعده اساسی در بازنشستگی، احراز هر دو شرط سن و خدمت برای دریافت است. بازنشستگی.

1- بیمه شده می تواند با 45 سال سن و 30 سال سابقه بازنشسته شود.

2- بیمه شده ای که به سن 55 سال تمام رسیده و حداقل 20 سال سابقه کار داشته باشد می تواند درخواست مستمری بدهد.

3- بیمه شده می تواند با گذراندن 42 سال سابقه کار و 20 سال سابقه بازنشسته شود.

*در رابطه با این گروه از بیمه شدگان، چنانچه مستمری مستمری کمتر از حداقل دستمزد سال مربوطه باشد، به حداقل دستمزد افزایش نمی یابد.

4- بیمه شده می تواند پس از 35 سال خدمت بدون شرط سنی بازنشسته شود.

  حداقل دستمزد کارکنان در سال 1402; سقف افزایش حقوق چقدر است؟

5- در صورتی که مشمول دارای از کارافتادگی عادی باشد می تواند با 45 سال تمام نسبت به دریافت مستمری اقدام کند و حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

6- بازنشسته در صورتی که به سن 55 سال تمام رسیده باشد با حداقل 10 سال سابقه خدمت متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود.

* در این صورت بیمه شده می تواند با 10 سال سابقه خدمت و بیشتر تا 20 سال درخواست مستمری بدهد و مستمری وی معادل سنوات حق بیمه (بین 10 تا 20 روز کاری) خواهد بود. در این صورت ماده 111 قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی کمتر از حداقل مزد باشد مستمری به حداقل مزد افزایش نمی یابد.

* بانوانی که به سن 55 سالگی رسیده ولی کمتر از 10 سال سابقه خدمت دارند، می توانند با پرداخت بیمه سنوات جوان تا 10 سال خدمت و در این صورت در صورتی که حقوق کمتر از حداقل دستمزد مصوب شده باشد، با 10 روز حقوق بازنشسته شوند. شورای عالی کار تعدیل نخواهد شد.

شرایط بازنشستگی کار سخت و زیان آور

طبق قانون بیمه بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور، افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور شاغل بوده و در هر مورد حق بیمه مذکور را بدون نیاز به پرداخت به سازمان پرداخت کرده باشند. سن آنها می توانند برای بازنشستگی اقدام کنند.

همچنین، اگر کمیسیون های پزشکی تحت هنر. ماده 91 قانون تامین اجتماعی، قبل از اینکه بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به مدت خدمت مقرر (20 سال متوالی و 25 سال متناوب برای کارهای سخت و زیان آور) برسد، فرسودگی جسمی و روحی ناشی از کار در کار سخت و زیان آور است، بیمه شده می تواند مستمری دریافت کند. بر این اساس هر سال 1.5 سال سابقه پرداخت حق بیمه کارهای سخت و زیان آور محاسبه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید