زمان مذاکره برای افزایش دستمزد کارگران تعیین شده است

به گزارش مستقل آنلاین؛ ایلانا نوشت: دومین جلسه شورای عالی کار پس از ورود وزیر جدید بیشتر به موضوعات فرعی اختصاص داشت.

روز گذشته (29 آبان ماه) دومین جلسه شورای عالی کار پس از ورود وزیر جدید کار برگزار شد. دستور کار این جلسه عمدتاً به موضوعات فرعی اختصاص داشت.

به گفته محمدرضا تاجیک (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در این جلسه ابتدا اصلاحاتی در آیین نامه کمیسیون های ارزشیابی در حوزه انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سپس گزارش اصلاحی صورت گرفت. مرکز پژوهش های مجلس پرداخت منطقه ای قرائت شد. گزارشی که کامل نبود و هنوز خلاصه ای نداشت.

تاجیک می افزاید: تا زمانی که بررسی حقوق منطقه ای به پایان نرسد و به جمع بندی نهایی نرسیم، نمی توانیم در این مورد تصمیم گیری کنیم و یا وارد این مقوله در مذاکرات حقوق بگیریم. بنابراین دستمزد منطقه ای در حال حاضر در دستور کار نیست و در مذاکرات امسال نیز مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

این نماینده کارگری در تشریح مذاکرات باقیمانده از جلسه دیروز گفت: در نهایت گروه کارگری خواستار آغاز مذاکرات در خصوص دستمزد شد که پس از بحث های فراوان پذیرفته شد. قرار بود جلسه بعدی جلسه ای درباره حقوق و محاسبه آن باشد.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید