زمان دقیق افزایش مستمری در سال 1401

به گزارش مستقل آنلاین؛ سرپرست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: مصوبات اصلاحی بر این اساس از شهریور ماه در پروفایل مستمری بگیران تامین اجتماعی اعمال می شود و حقوق بر اساس آن نیز از همان شهریور اجرایی می شود. ماه

محمدهادی زاهدی وفا در جلسه شورای عالی مستمری بگیران تامین اجتماعی جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد.

وی اعلام کرد: ضوابط تغییر یافته از شهریور ماه اعمال می شود و براساس مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره تامین اجتماعی این افزایش به مستمری بگیران پرداخت می شود. وی مدیریت کار را به وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی سپرد.

وی با بیان اینکه دولت برای سایر اقشار و بهبود وضعیت معیشتی آنها نیز برنامه دارد، به محدودیت بودجه دولت اشاره کرد و گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده، دولت در پایان سال 325 هزار میلیارد کسری بودجه خواهد داشت. به طوری که برای هر تصمیمی که وزرای شورای ملی می گرفتند باید آن را می پذیرفتند و بررسی دقیقی انجام می شد تا نهایتاً حد آنچه را که در ماده 96 قانون تامین اجتماعی آمده است اعمال کنیم. ، که به تصویب شورای عالی کار و هیات مدیره هیات مدیره تامین اجتماعی رسید.

سرپرست وزارت کار اعلام کرد: مصوبات اصلاحی بر این اساس از شهریور ماه وارد پروفایل مستمری بگیران تامین اجتماعی می شود.

  ایجاد ظرفیت جدید در بودجه برای تکمیل پروژه ها/ تامین منابع مالی با پاکسازی نفت و تامین تسهیلات

دیدگاهتان را بنویسید