زباله ها را با دست خالی بردارید

زلزله در افغانستان؛ بازماندگان با دست خالی منتظر درخواست رسمی طالبان هستند

تلاش ها برای جستجو و نجات بیجاشدگان در افغانستان ادامه دارد.

حداقل 1500 نفر در زلزله صبح چهارشنبه در شهر خوست در مرکز افغانستان در نزدیکی مرز پاکستان کشته و زخمی شدند.

مقامات محلی گفتند که این حادثه در ساعات اولیه صبح و بسیاری از مردم در خواب بودند، تلفات همچنان افزایش خواهد یافت.

سازمان ملل تخمین می زند که حدود 2000 خانه با خاک یکسان شده و بسیاری از مردم شب را بی خانمان گذرانده اند.

  رقیب گلگوتای پرسپولیس برای جذب خدابندلا

دیدگاهتان را بنویسید