زاینده رود به اصفهان می‌ریخت

548199 خبر ناگهانی
شب گذشته پس از انباشت آب در پست سد نکوآباد در ساعت 1:30 امروز – شنبه 27 فروردین ماه از سد نکوآباد با دبی 20.5 مترمکعب بر ثانیه به سمت اصفهان رهاسازی شد.

  احیای ضرورت حفظ و احترام به جایگاه معلم در جامعه / حکمرانی فرهنگی در کنار حکمرانی آموزش و پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید