روزی که احمدی نژاد به مردم سیب زمینی مجانی داد!روزی که دولت دهم سیب زمینی های مازاد را رایگان در اختیار مردم قرار داد و به صورت رایگان بین مردم تقسیم کرد تا قیمت ها را بشکنند. امروز با ماکارونی سروکار داریم!

  شهادت یک افسر پلیس در درگیری با اشرار

دیدگاهتان را بنویسید