روایت امیرعبدالیان از مذاکرات سه جانبه در قطر

وی گفت: جو بایدن از کانال های مختلف به ما گفت که اراده جدی برای دستیابی به توافق دارد، اما در عمل چیزی جز رفتار مبتنی بر فشار حداکثری ندیدیم. ما باید ببینیم که آمریکا از نظر اراده واقعی برای انجام یک معامله واقعی چقدر جدی است.

حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه گفت: مذاکرات سه جانبه غیرمستقیم در دوحه در حال انجام است. ایران اصلا از خطوط قرمز خود عبور نمی کند.

وی گفت: خطوط قرمز ایران بر اساس حداکثر کردن منافع ملی است. اگر طرف آمریکایی واقع بین باشد، در این دور مذاکرات توافق وجود دارد.

امیرعبدالیان خاطرنشان کرد: جوبیدن از مجاری مختلف به ما گفت که اراده جدی برای توافق دارد اما در عمل چیزی جز رفتار مبتنی بر فشار حداکثری ندیده ایم. ما باید ببینیم که آمریکا از نظر اراده واقعی برای انجام یک معامله واقعی چقدر جدی است.

منبع برای اقتصاد آنلاین

  تغییراتی در پاها که نشان دهنده مشکلات قلبی است

دیدگاهتان را بنویسید