روایتی از شباهت کشته شدن کیان و سرنگونی هواپیمای اوکراینی!

%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7 خبر ناگهانی

روایت عباس عبدی از شباهت ترور کیان به سرنگونی هواپیمای اوکراینی که مورد توجه قرار گرفت!
  تیم ملی باید برای موفقیت آرام باشد

دیدگاهتان را بنویسید