رتبه اول را داریم اما از نظر مصرف لوازم آرایشی!کشور ما رتبه اول مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در منطقه را دارد اما بررسی های 5 سال پیش نشان داد که از نظر کل مصرف اعم از لوازم آرایشی و بهداشتی در دنیا هفتم و بعد از عربستان در منطقه رتبه هفتم را داریم. صدا و سیما

  الهام پاوه نژاد در پولشری

دیدگاهتان را بنویسید