رای جالب قاضی برای متهم؛ شیر خشک برای مهد کودک بخرید

پرویز توسلی زاده با اشاره به مجازات جایگزین حبس در دادگستری کرمانشاه گفت: آزادی از زندان و کاهش جمعیت کیفری با استفاده از مجازات های جایگزین حبس از دستورات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه است. .

به گفته رئیس قاضی استان کرمانشاه، در همین راستا طی جلسات مختلف سال گذشته و امسال با قضات دادگاه های مختلف در سراسر استان، این امر به یکی از اولویت های دادگستری استان کرمانشاه تبدیل شده است.

در سال گذشته حدود 10 هزار حکم جایگزین در استان صادر شده است.

در فروردین ماه امسال 546 حکم جایگزین صادر شد که یکی از این احکام توسط قاضی شهرستان جوانرود صادر شد که به جای گذراندن دو سال حبس، برای تهیه شیرخشک خانه سالمندان به سرپرستی مراجعه کرد. توسط بهزیستی حمایت می شود.

ما معتقدیم برخی از افرادی که سابقه کیفری ندارند و اغلب مرتکب جرایم خرد می شوند نباید زندانی شوند و بارها در جلسات خود بر این موضوع تاکید کرده ایم. باشگاه خبرنگاران جوان

  توافق 25 ساله ایران و چین چطور؟

دیدگاهتان را بنویسید