رئیس در نهایت از کادر پزشکی تشکر کرد!ابراهیم رئیسی در دیدار با اقشار مختلف مردم خراسان شمالی گفت: در حالی که ایران روزهای صفر را از نظر مرگ تاج و تخت سپری می کند، همچنان برخی از کشورها روزانه شاهد صدها تاج نشینی هستند. کادر پزشکی و پزشکی کشور در مبارزه با تاج بسیار فعال بوده است. از همه مدافعان سلامت صمیمانه قدردانی می کنم.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید