رئیس باند موتور سواری “یونی سیکلت ها” دستگیر شد

سرهنگ حسرو رزمجویی در تشریح این خبر گفت: فردی به نام مستعار «احمد موتوری» که اقدام به ایجاد کاروان موتورسیکلت و ایجاد حرکات نمایشی و تک چرخه و تهیه فیلم و انتشار آن در فضای مجازی می کرد، توسط ماموران انتظامی شهرستان دستگیر و بسته شد.

پیشگیری از سرقت

سرهنگ رزمجویی گفت: طی رای صادره از سوی شعبه 2 دادگاه عمومی حفر به مشارکت در سرقت 13 دستگاه موتورسیکلت در این شهرستان و خرید اموال مسروقه متهم شد. جامعه آرامش ندارد.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با اشاره به اینکه متهم تحویل مراجع قضایی شد، گفت: با رعایت اصول ایمنی و مراقبت و همچنین توجه به هشدارهای پلیسی می توان از وقوع بسیاری از سرقت ها پیشگیری کرد.

  اطلاعیه سهمیه جذب تحصیلی دو فراخوان اردیبهشت و آبان 1401.

دیدگاهتان را بنویسید