ذکر فضیلت جهانی بدون رژیم صهیونیستی

548916 خبر ناگهانی

بین الملل ایسکانیوز – رژیم نالایق و دروغین اسرائیل مدیون فرصت طلبی صهیونیست های بیرون رانده و ضعف استعمار انگلیس پس از دو جنگ ویرانگر جهانی است. جنگ‌هایی که از اختلافات اروپایی‌ها سرچشمه می‌گیرد، اما باید بین غیراروپایی‌ها سهیم می‌شد.

اقلیت های خائن در خاورمیانه مستبد و اکثریت جاهل در بدنه عمومی. ایجاد شرایط برای تهاجم ویروس صهیونیستی؛ او سرطان را در منطقه کاشت و در عین حال استعمار انگلیس و اروپایی ها با حمایت خود راه را برای آنها هموار کردند، زیرا هیچکس در اروپا نمی خواست هزینه های تاریخی، سیاسی و یکسان این یهودیان سرگردان را متحمل شود.

در آستانه روز قدس 1401/2022/1443; باید در رنجی که بر مردم منطقه، فلسطین، لبنان و… تحمیل شده تجدید نظر کرد. از سوی متجاوزان صهیونیست و همچنین ارزیابی روند مبارزه با جنایات وی و یقیناً نویسندگان متعهد و آزاده از پرداختن به موضوع اصلی قدس غافل نخواهند شد. از دیدگاه نگارنده، شایسته است تحقیقات گذشته و آینده در مسیر پیشرو را بازخوانی کنیم; ذهن و افکار را به یک سوال مهم دعوت کنید:

آیا دنیای بدون اسرائیل – به ویژه منطقه غرب آسیا – مکان بهتری برای مردم منطقه خواهد بود؟

آنچه در 8-7 دهه گذشته بر منطقه ما گذشته است، مستقیماً تحت تأثیر نقش استعمار اروپا، استکبار غرب و تاخت و تاز رژیم به اصطلاح صهیونیستی بوده است. عادی سازی روابط با این رژیم خیانتکار تصمیمی بود که برخی از استانداران منطقه برای رهایی از بن بست ایجاد شده توسط آمریکا و اروپا (چه همزیستی با صهیونیست ها و یا ادامه نگرانی های امنیتی) انتخاب کردند.

  سامسونگ تولید تراشه های 3 نانومتری را آغاز کرده است

راه حل دیگر مقابله با هزینه های تحمیل شده توسط استکبار و استعمار و نمایندگی صهیونیستی آنهاست.

گروه دوم که مقاومت را برگزیدند، تحقیر و تنش علیه آمریکا، اروپای استعمارگر و صهیونیست ها را محکوم کردند، زیرا این سه دستاورد وجه اشتراکی جز محرومیت و بازداشت مردم منطقه به قیمت سرطان صهیونیست ها و تقویت آنها ندارند. اقلیت خیانتکار

صهیونیسم پدیده ای است که مردم منطقه با استکبار و استعمار غرب با آن مبارزه می کنند. از سوی دیگر، تحکیم صهیونیسم ارتباط مستقیمی با نفوذ مخرب استعمار در غرب آسیا دارد و این دو با هم مرتبط هستند. روز قدس یادآور عزم مردم آگاه منطقه است که می خواهند زنجیرهای استعمار، استکبار، جهل و خیانت را بشکنند و مانند قبل از اسرائیل مسالمت آمیز با هم زندگی کنند. آرمان قدس تنها یک هویت دینی نیست، بلکه مشعل و راهنمای آزادی خواهان و خودآگاهی برای رهایی از مصائب استعمار، استکبار و وابستگی است.

هدیه ای به حضور مقدس شهدای راه آزادی قدس شریف و مبارزه با صهیونیسم به ویژه سرداران شهید جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس.

* کارشناس سیاست، امنیت و امور بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید