دو پیشنهاد قطر و امارات برای مهاجم پرسپولیس

مهدی عبدی مهاجم پرسپولیس با دو پیشنهاد خارجی مواجه بوده اما با توجه به اینکه با باشگاهش قرارداد دارد تصمیمی نگرفته است.

یک باشگاه در امارات و یک باشگاه در قطر عبدی را درخواست کرده اند اما هنوز پیشنهاد رسمی به پرسپولیس ارسال نکرده اند. کارکنان این دو باشگاه با مدیر برنامه های این بازیکن تماس گرفته اند اما در نهایت باید قرارداد رسمی خود را به باشگاه پرسپولیس بدهند.

عبدی 4 فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد و تصمیم گیری برای آینده او بر عهده پرسپولیس است.

  آیا تعلیق ساپینتو اجرا خواهد شد؟

دیدگاهتان را بنویسید