دو زندان در ایران تعطیل شدنددو زندان خالی و بسته شد. رئیس سازمان زندان ها گفت: با اجرای سیاست کاهش جمعیت در زندان ها و با اعمال تاکید رئیس قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم؛ زندان بافت کرمان و زندان نظامی بوشهر تعطیل شد.

  موضوع محوری مهم ترین هدف انجمن فیلم ققنوس است

دیدگاهتان را بنویسید