دولت حداقل دستمزد بازنشستگان را مشخص کرد/ خبر خوش برای بازنشستگان و کارمندان از بودجه 1402

به گزارش مستقل آنلاین؛ بر اساس لایحه بودجه 1402، حقوق مستمری بگیران، مشمولان تعهدی و مشترکین صندوق های بازنشستگی مذکور به نسبت سنوات قابل قبول خدمت کمتر از 65 میلیون ریال نخواهد بود.

بر اساس لایحه بودجه 1402، حقوق مستمری بگیران، مشمولان تعهدی و مشترکین صندوق های بازنشستگی مذکور به نسبت سنوات قابل قبول خدمت کمتر از 65 میلیون ریال نخواهد بود. رئیس کمیته برنامه و بودجه در آخرین اظهارات خود تاکید کرد: یکسان سازی حقوق بازنشستگان به منظور ایجاد انصاف در پرداخت ها در برنامه ساختاری هفتم اجرا می شود که اجرایی نشده است. 3 میلیون و 600 هزار مستمری بگیر در انتظار اجرای مصوبه قانونی یکسان سازی حقوق بازنشستگان هستند که در زیر آخرین اخبار یکسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرد بر اساس آخرین دستور انتخاب شغل، میانگین حقوق کارکنان را 20 درصد افزایش دهد تا مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد.

در متن لایحه بودجه 1402 آمده است: نسبت حقوق گروه های مختلف مزدبگیر براساس آخرین حکم استخدامی به طور میانگین 20 درصد افزایش می یابد تا میزان حکم کارگزینی رسمی و کارمندان قراردادی و ماهانه. مبلغ قرارداد برای کارمندان قراردادی معین (مشخص) و کارمندان طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مدت کارشان کمتر از 70 میلیون ریال (هفت میلیون تومان) نخواهد بود.

بر اساس بند 2 تبصره 12 لایحه بودجه 1402، حقوق بازنشستگان، سربازان وظیفه و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه های اجرایی به طور متوسط ​​بیست درصد (20%) افزایش می یابد تا پس از درخواست. این افزایش، حقوق مستمری بگیران، مستمری بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور با توجه به سنوات قابل قبول خدمت، کمتر از شصت و سه میلیون ریال نمی باشد./تسنیم

  من به نظر شما احترام می گذارم

برای صدور «حکم بازنشستگی» و حقوق بازنشستگان چه باید کرد؟

تا چند سال پیش روند درخواست مستمری و بررسی پرونده و سوابق بیمه ای متقاضیان مستمری عادی مستلزم مراجعات متعدد بیمه شده و بسیار زمان بر بود.

آیا شرایط بازنشستگی زنان، تامین اجتماعی و حقوق مستمری بگیران تغییر کرده است؟

بر اساس بند «۱۵» ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی «بیکاری بیمه شده به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه پرداخت وثیقه» یا سنوات پرداخت وثیقه دو ملاک واجد شرایط بودن بازنشستگی در قانون فوق الذکر است.

چنانچه مستمری استحقاقی افراد کمتر از حداقل دستمزد سال مربوطه در این بند باشد، به حداقل دستمزد افزایش می یابد.

همچنین باید گفت که شرایط بازنشستگی برای تمامی بیمه شدگان اعم از اجباری، اختیاری و خوداشتغال یکسان است. محمدحسن زاده رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی نیز در پاسخ به این سوال که آیا مستمری بیمه شدگان در رده های مختلف متفاوت است؟ او پاسخ داد که «طبقات مختلف فکر می کنند بازنشستگی آنها متفاوت است. تا زمانی که اینطور نباشد. به عنوان نانوایی، شیرینی پزی و هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی برای آقایان با 50 سال و 30 سال سابقه و برای خانم ها با 45 سال و 30 سال سابقه امکان پذیر است و این قانون برای همه است.

و افزود: البته اگر کار سخت و زیان آور است باید به کمیسیون های سخت و زیان آور در ادارات کار محل تشخیص مراجعه شود. مشمول قانون سخت و نامطلوب می تواند با 20 سال سابقه خدمت مستمر یا 25 سال خدمت متناوب بدون شرط سنی بازنشسته شود.

  10% تخفیف برنج خارجی

قاعده کلی بازنشستگی این است که بیمه شده می تواند از سازمان بیمه مستمری بگیرد و کارفرما نمی تواند مستمری کارمند خود را مطالبه کند. تنها در یک مورد کارفرما می تواند مستخدم خود را ملزم به بازنشستگی کند و آن این است که سن کارگر بیمه شده حداقل پنج سال از سن قانونی بازنشستگی گذشته باشد که برای زنان 60 سال است. یعنی کارفرما می تواند از سازمان بخواهد که کارمند خود را که به 60 سال تمام رسیده است بازنشسته کند.

طبق قانون بیمه بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور، افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور شاغل بوده و در هر مورد حق بیمه مذکور را بدون نیاز به پرداخت به سازمان پرداخت کرده باشند. سن آنها می توانند برای بازنشستگی اقدام کنند.

همچنین، اگر کمیسیون های پزشکی تحت هنر. ماده 91 قانون تامین اجتماعی، قبل از اینکه بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به مدت خدمت مقرر (20 سال متوالی و 25 سال متناوب برای کارهای سخت و زیان آور) برسد، فرسودگی جسمی و روحی ناشی از کار در کار سخت و زیان آور است، بیمه شده می تواند مستمری دریافت کند. بر این اساس هر سال 1.5 سال سابقه پرداخت حق بیمه کارهای سخت و زیان آور محاسبه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید