دولت به مردم کوپن + جزئیات می دهددر دو ماه اول ارزش کاربرگ ها به صورت نقد و اعتبار به حساب مردم واریز می شود و پس از دو ماه پروژه به صورت کاربرگ ادامه می یابد. ارزش کاربرگ به اقشار پایین 400000 تومان و به طبقات بالا 300000 تومان برای هر نفر تعلق می گیرد.

  لحظه به لحظه با در دسترس بودن / رشد 381 واحدی شاخص کل

دیدگاهتان را بنویسید