دولت اولین قدم را برای مقابله با تورم برداشته است

636315830456338704 خبر ناگهانی

آلبرت بگزیان، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایسکانیوز در خصوص مطالبات دولت برای مقابله با تورم گفت: ما نباید فقط به وجود تورم یا نبودن آن، نحوه مبارزه با آن یا علت آن توجه کنیم. باید اقدام کرد. سیاست دولت آن را گرانتر کرده است. وقتی دولت از بازار خارج می شود، قیمت نیز افزایش می یابد.

ادامه مطلب

وی گفت: هر بار یک محصول گران می شود. بانک ها نیز وام های کلان می دهند و فوق بدهکاران ایجاد می کنند که باعث می شود پول به سمت انباشت و میانجیگری برود. اگر از بازار خارج شویم و کنترل ضعیف باشد، سوء استفاده ها در گروه های مختلف افزایش می یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت تشخیص داده که تورم وجود دارد، قدم اول برداشته شده است. اراده دولت برای مبارزه با تورم و مقصران آن وجود دارد. در این میان ردیابی و آشنایی با عاملان در نهادهای مربوطه بسیار ضروری است.

  سیاست ما در قبال همسایگان تابع برجام نیست

دیدگاهتان را بنویسید