دشمن می خواهد دختر دیگری را بکشد و احساسات مردم را تحریک کند!

اظهارات کارگردان در تلویزیون:ابوالقاسم طالبی کارگردان گفت: دشمنان جنگ دورگه ای را علیه جمهوری اسلامی به راه انداختند اما خسته شده اند چون خودشان را تکرار کردند و حالا به دنبال دختری هستند که دوباره مردم را بکشند و احساسات مردم را تحریک کنند.

  اجرای طرح «دریور» منجر به از بین رفتن منافع عده ای می شود

دیدگاهتان را بنویسید