دشمن می خواهد دختران ما مانند دختران غربی شوند

%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C خبر ناگهانی

سردار سلامی: دشمن می خواهد دختران ما را مثل دختران غربی بی گناه جلوه دهد. پرهیز از حجاب و پرهیز از نماز از اهداف دشمنان اسلام است.
  31 جولای، در تاریخ چه گذشت؟

دیدگاهتان را بنویسید