دستگیری یکی از سردمداران اصلی قاچاق سوخت در جنوب کشور

مجتبی قهرمانی گفت: عمده فعالیت مجرمانه متهم دستگیر شده و شبکه تحت فرماندهی وی در مناطق جنوبی کشورمان است و این باند سازمان یافته سوخت قاچاق را از صدها دستگاه خودرو به کشتی های خارجی در خلیج فارس و عمان منتقل کرده است. و عروق.

قهرمانی گفت: فرد دستگیر شده با صدور قرار کیفری امنیتی بازداشت شده و تحقیقات قضایی برای شناسایی ابعاد مختلف فعالیت مجرمانه این فرد ادامه دارد.

  پیامبر دروغین در ایران دستگیر شد

دیدگاهتان را بنویسید