دستورالعمل جدید برای تغییر نام افراد

مهدی مصدک با اشاره به اینکه هرکسی مجاز است یکبار نام خود را تغییر دهد، گفت: افرادی که پسوند نام و فامیلشان جایگاهی دارد و حاضرند کلمه را حذف کنند منتظر اعلام دستورالعمل جدید باشند.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل قبلی به افرادی که خانواده کشاورزان ، دهقانان و کشاورزان دارند اجازه تغییر نام داده نشد.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان مهریز با اشاره به اینکه پسوند مکان دیگر برای افراد در ثبت احوال استفاده نمی شود، گفت: افرادی که نام و نام خانوادگی کشاورز، کشاورز و کشاورز را دارند در صورت نام خانوادگی خود. که شامل محل ، آنها نام خانوادگی خود را حذف کرده اند و دیگر حق تغییر مجدد آن را ندارند.

مصدق به ملاک اصلی تغییر نام و نام خانوادگی اشاره کرد و اذعان داشت: نام و نام خانوادگی از اموال خانوادگی افراد محسوب می شود و افرادی که از نام خانوادگی خاصی استفاده می کنند در اداره ثبت احوال به عنوان نام خانوادگی شناخته می شوند.

وی هنگام انتخاب نام خانوادگی اعضای خانواده ، محل صدور شناسنامه افراد را مهم می داند و یادآور می شود: افرادی که می خواهند از نام و نام خانوادگی اعضای خانواده استفاده کنند ، باید از آنها اجازه بگیرند.

رئیس اداره ثبت احوال مهریز خاطرنشان کرد: برخی از افراد می توانند با تغییر نام و نام خانوادگی از طریق اتحاد و تابع دیگر اعضای خانواده ، نام خانوادگی خود را تغییر دهند.

مصدق در مورد تغییر نام تصریح کرد: تغییر نام بر اساس فراوانی آن در کشور است ، یعنی اگر نامی که شخص در کشور انتخاب می کند بیشتر باشد ، آن شخص می تواند نام خود را تغییر دهد.

  اقدام عجیب کامرانی بدون مشورت با اعضای هیئت مدیره

وی خاطرنشان کرد: اشکال مهم تغییر نام بر اساس فراوانی قومیت فرد را در نظر نمی گیرد ، یعنی. مردم نام خود را بر اساس شهری که در آن زندگی می کنند تغییر می دهند. “

رئیس ثبت احوال مهریز در ادامه با بیان اینکه بهتر است افراد در انتخاب نام قومیت خود را حفظ کنند، ادامه داد: اکنون انتخاب نام ترکی از مردم یزد می تواند تبعات فرهنگی ایجاد کند و هویت کودک را تکراری کند. “

مصدق به والدین توصیه می کند که نامی را برای فرزندان خود انتخاب کنند: هنگام انتخاب نام ، قومیت و مذهب نوزادان را در نظر داشته باشید ، زیرا آنها در بلوغ نام آنها را مطالعه می کنند.

وی در پایان تاکید کرد: نام فرزندان نشانه هویت، فرهنگ، مذهب و قومیت آنهاست.

دیدگاهتان را بنویسید