دزد تهرانی فقط وسایل بازی را با خود می برد

بهراد و دوستانش تا صبح با ps3 بازی کردند و بعد فروختند. آنها برای اجرای نقشه سرقت مالک را با اسلحه کلت تهدید به کشتن کردند.

این سه جوان پس از دستگیری اعتراف کردند که برای سرگرمی و بازی با پ.س. بهراد که سرکرده باند است ماجرای دزدی های آنها را گفت:

از چه ترفندی برای دزدی استفاده کردی؟

من و دو نفر از دوستانم تبلیغات دستگاه های PS4 و Miner را در سایت های مختلف دیده ایم. سپس با فروشنده تماس می گیریم و برای خرید به خانه آنها می رویم. اگر فردی تنها بود با تفنگ او را تهدید می کردیم و دستگاه را با خود می بردیم.

شما فقط ماشین بازی را دزدیدید؟

دستگاه های Miner و PS را دزدیدیم. من همیشه سال هاست که علاقه زیادی به این دستگاه بازی داشتم. شاید به همین دلیل این را انتخاب کردیم.

چرا داره دزدی میکنه

برای پول و تفریح.

باقی مانده؟

آره. سه نفری از شهرستان به تهران آمدیم. مدتی کار کردیم. اما پول او برای زندگی کافی نبود.

از طرفی ما عاشق هیجان و سرگرمی هستیم. با اون پول هم نمیشه تو تهران خوش گذشت. برای تفریح ​​باید پول زیادی به دست آورید.

درآمد کمی هم داشتیم. بنابراین تصمیم به سرقت گرفتیم. پس میتونیم بریم و خوش بگذرونیم هیجان دزدی زیاد است. این خودش برای ما سرگرم کننده بود.

آیا کسی در این سرقت مجروح شده است؟

اصلا. ما قصد آسیب زدن نداشتیم. مثلاً اگر به خانه ای می رفتیم و یک زن، یک بچه یا یک فرد میانسال آنجا بود، بیرون می رفتیم.

  تاریخچه ستاره بارسلونا در اسپانیا

چون به عنوان خریدار می رفتیم، می گفتیم کالا را نمی خواهیم و می رویم. چون نمی خواستیم به بچه ها یا میانسالان آسیب برسانیم. فقط اگر مردی تنها بود او را به صندلی می بستیم و دزدی می کردیم. ما هیچ آسیبی به او نرسانده ایم.

آیا این اولین بار است که دستگیر می شوید؟

آره. همه ما سابقه نداریم

چگونه شما را دستگیر کردند؟

ما آنقدر درگیر دزدی هستیم که حتی ماسک هم نمی زنیم. به خانه افرادی با همین چهره رفتیم و قطعا دوربین های مداربسته از ما فیلم گرفتند و دستگیر شدیم.

ایده این سرقت از کجا آمد؟

در اینستاگرام خواندم که گروهی دستگیر شده اند. گروهی که طعمه خود را روی دیوارها شناسایی می کنند.

سپس آنها به عنوان خریدار نزد آنها قرار گرفتند. بعد از معامله هم همین وسیله را دزدیدند. از آنجا این ایده را یاد گرفتم و تصمیم گرفتم آن را محقق کنم./همشهری

دیدگاهتان را بنویسید