در پایین بودن کیفیت خودروهای ایرانی شکی نیست

بسیاری از آسیب هایی که می بینیم به دلیل کیفیت پایین خودروها است. مردم قضاوت خواهند کرد.

وزیر صمت: کیفیت خودروها قطعا مورد تایید نیست. پلیس باید کار خود را به درستی انجام دهد. طراحی نکنید و نمی توانیم همه چیز را به گردن یک عامل بیندازیم

  توافق زودهنگام بعید است

دیدگاهتان را بنویسید